Indianen, de oorspronkelijke bewoners van Suriname

Surinamcard.com

 19 december 2016

 ” Indianen, de oorspronkelijke bewoners van Suriname “

De Indianen van tegenwoordig behoren tot een vijftal groepen, die in de eerste plaats naar taal, in de tweede plaats naar gewoonten (cultuur) van elkaar verschillen.

In de kuststreek wonen de Karaïben en de Arowakken; dieper in het binnenland, aan de Lawa, de Tapanahony en de Coeroeni, wonen de Akoerio, de Trio en de Wajana. In het verleden woonden er Warao (ook: Warau) in Suriname.

Een andere indeling hangt samen met de gesproken talen: de Arowakken spreken een Arowakse taal, de Akoerio, Karaïben, Trio en Wajana spreken een Karaïbische taal. De laatste vier talen zijn overigens niet onderling verstaanbaar.

Leave a Reply

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply