Inheemse Ondernemers/Pottenbakkers/Beeldhouwers Familie Melissa Colom en Thomas Sjinga te Lelydorp

Hun verhaal
Colum: “Oorspronkelijk komt dit traditionele ambacht uit Galibi in het district Marowijne, waar mijn schoonmoeder Cornelly Aloema vandaan kwam. Zij verhuisde ongeveer 35 jaar geleden met deze kennis naar Para.”
Het pottenbakken is bij de Indiaanse Karaïben een vrouwenbezigheid. De kennis wordt van generatie op generatie, van moeders op dochters overgedragen. Deze kennis dreigt uit te sterven. De dochters van Aloema zijn niet geïnteresseerd. Gelukkig is schoondochter Melissa dat wel.
Asinga is bang dat na hem en zijn vrouw deze culturele kunstuiting uitsterft. Hij maakt zelf geen kruiken, maar houdt zich bezig met houtsnijwerken. Zijn vrouw en moeder maken de kruiken en hij plaats de versieringen. Asinga: “De mensen uit Paramaribo hebben meer belangstelling voor deze vorm van kunst.” Vanwege de belangstelling gaven hij en zijn vrouw korte cursussen. Maar veel mensen lieten het halverwege de cursus afweten. De afstand naar de pottenbakkerij was het probleem. “De dependance kan vanwege de ligging goed inspringen. Hierdoor kan gewerkt worden aan kennisoverdracht”, vindt Asing.

BRON:Parabode/davidsbeenhere.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply