Bernharddorp in het district Para is volop in ontwikkeling en vraagt uw steun voor het onderstaande ontwikkelingsproject

Het nieuwe bestuur van Bernharddorp, onder leiding van de heer Tjon, introduceert een nieuw project in Bernharddorp: plantenvermeerdering en het opzetten van een proeftuin in samenwerking met de heer Soemiran Sastrokromo en met de dorpsbewoners. Het doel is om na het succes van de proeftuin over te stappen op het verbouwen van landbouwproducten op percelen van minimaal 1 hectare en deze conform marktprijs af te zetten.

Wat zal er geteeld worden:

1. Citrus

2. Mango

3. Markoesa

4. Cassave

 Waarom dit project:

•      Bevordering van samenwerking tussen dorpsbewoners;

•      Een efficiënte manier om grote hoeveelheden planten te produceren en plantensoorten te behouden;

•      Ontwikkeling en bevordering van Zelfvoorzienendheid. De verkoop van de vruchten versterkt de dorpskas en ondersteunt financieel andere ontwikkelingsprogramma’s;

•      Milieuvriendelijkheid. Biologische meststoffen in de vorm van compost worden gebruikt en de planten worden niet besproeid met chemische bestrijdingsmiddelen;

•      Het creëren van een divers en gezond ecosysteem, dat vogels en andere dieren aantrekt. Door deze technieken toe te passen, garanderen we dat de bodem, het grondwater, onze kreken, de vissen, de dieren en de vogels gezond blijven.

Benodigdheden:

We zijn dankbaar voor de medewerking en expertise van de heer Sastrokromo, maar we hebben extra hulp en middelen nodig om deze proeftuin op te starten. Wat zeer nodig is, zijn een aantal grasmaaiers en houtversnipperaars. De biologische afvalstoffen zullen opnieuw worden gebruikt als compost voor de mest.

Planning/Start:

Eerst de grond gereed maken voor de proeftuin van 400 à 500 m², start mei 2023;

Vervolgens beginnen met praktijktraining, start juni 2023;

• Daarna de proeftuin beplanten;

• Bij succesvol verloop van de proeftuin, starten met de  beplanting van elk één hectare grond, streefdatum voor de grote vakantie/voor augustus 2023.

Uw bijdrage:

Als u wilt bijdragen aan deze ontwikkeling voor Bernharddorp of als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het dorpshoofd, de heer Tjon, via de contactpagina op https://www.bernharddorp.com/contact-3/ of via het hoofd Basja Anya Arupa op telefoonnummer 7640037.

Bij voorbaat dank namens het dorpsbestuur van Bernharddorp onder leiding van kapitein Humphrey Tjon.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply