HET DORPSBESTUUR VAN BERNHARDDORP HEEFT DOOR HUN INZET EEN DONATIE MOGEN ONTVANGEN TEN BEHOEVE VAN VADERDAG IN BERNHARDDORP

Wij bedanken Melissa Santokhi-Seenacherry First Lady van de Republiek Suriname voor het mogelijk maken van de donatie 👍