1 JULI 2023 DE DAG DER WAARHEID. HET VERHAAL VAN ALLE INHEEMSEN TRU TORIE —Fragment Apinti