Het creëren van een economische zone met de volgende doelstellen:

  • Verbetering van Levensstandaard: Zelfredzaamheid kan leiden tot betere voorzieningen en diensten, zoals het kunnen betalen van eigen gezondheidszorg en onderwijsgelden en materiaal voor de kinderen, wat de algemene levenskwaliteit van onze dorpsbewoners verbetert.
  • Bevorderen van zelfstandigheid en eigen regie: Door zelfredzaamheid worden de inwoners in staat gesteld om zelf beslissingen te nemen over hun ontwikkeling en toekomst. Dit versterkt hun gevoel van autonomie en trots.
  • Verbondenheid en solidariteit: Het bevorderen van zelfredzaamheid kan helpen bij het opbouwen van een sterke gemeenschap en samenwerking, wat essentieel is voor het overleven en de bloei van Bernharddorp.
  • Economische Groei: Een economische zone kan werkgelegenheid creëren, biedt nieuwe kansen voor lokale ondernemerschap en stimuleert de lokale economie. Door banen te creëren die aansluiten bij de lokale cultuur en vaardigheden, kunnen onze dorpsinwoners een stabiel inkomen verwerven. Dit is een duurzame economische basis leggen voor de gemeenschap van Bernharddorp.
  • Duurzame Ontwikkeling: Een economische zone die duurzaamheid benadrukt, kan zorgen voor de bescherming van het milieu en natuurlijke hulpbronnen, dit is van cruciaal belang voor onze Inheemse gemeenschap.
  • Behoud van Cultuur en Traditie: Om de cultuur en tradities te bewaren, zal gekozen worden voor een economische groei die past bij de manier van leven en gewoontes van onze inwoners. Zo blijft de Inheemse erfgoed bestaan. Dit kan onder meer door de promotie van ambachten, traditionele kunst en eco-toerisme.