Oproep tot samenkomst

29 oktober 22 – Village Prospérité ATOPO WePe West Frans Guyana

Oproep tot samenkomst.

Na de interpellatie van afgelopen maandag van Yopoto (Chef Coutumier) van het dorp Welvaart Roland Sjabère en drie andere inwoners in het kader van een onderzoek naar de werf van de elektriciteitscentrale in West-Guyana. Belangrijk, ze zijn op dezelfde dag vrijgelaten.

Interview in kali’na | Chef Coutumier geeft zijn analyse en geeft aan welke werksporen er nog komen.

Met Franck Appolinaire op Kam-Radio Guyane

Met dank aan Tuwa Ukupo

Leave a Reply

Grondenrechten bij de inheemsen

De Nieuwe Politiek Live: in gesprek met Jupta Itoewaki over grondenrechten bij de inheemsen

Leave a Reply

Bernharddorp Overleg 10 oktober 2022

Grondbeschikkingen aan bewoners Goede Verwachting uitgereikt

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB), heeft grondbeschikkingen uitgereikt aan bewoners van de Goede Verwachting. De bewoners van dit gebied, meer bekend als Witboiti hebben eindelijk na lang wachten hun bereidsverklaringen en toewijzingsbeschikkingen in ontvangst mogen genomen. Het betreft 60 toewijzingsbeschikkingen en 406 bereidsverklaringen. De uitreiking heeft plaatsgevonden op woensdag 21 september 2022.

Districtscommissaris van Paramaribo Zuid-West, Fulgence Javinde geeft aan content te zijn met het feit dat burgers die langer dan 30 jaren hebben gewacht, eindelijk hun grondpapieren in handen hebben. De burgervader merkt verder op dat belanghebbenden hun verplichtingen moeten nakomen om de titel op grondhuur te krijgen. De nodige zaken moeten in orde gemaakt worden, zodat de documenten niet vervallen.

Parlementslid Edgar Sampi is blij dat er hiermee invulling is gegeven aan de verkiezingsbelofte van regering Santokhi-Brunswijk. Ook drukte hij de burgers op het hart hun zaken in orde te maken. Het is de bedoeling om het occupatie probleem op te lossen en de bewoners zekerheid te bieden.

Volgens minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer is het de bedoeling dat de overige occupatie gebieden afgehandeld worden, terwijl er onderhandeld wordt met de rechtmatige eigenaren. Echter geeft de bewindsvrouw aan dat burgers het occuperen van gronden achterwege moeten laten, omdat ze vervolgd zullen worden door de autoriteiten.

“Occupatie is bij wet strafbaar en zal niet getolereerd worden, daarom heeft iedere burger de mogelijkheid om zich online te registreren. Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer werkt hard om de achterstand van het aantal grondaanvragen in te lopen,” benadrukt minister Vorswijk.

Vicepresident Ronnie Brunswijk geeft aan iedere burger recht heeft op een stuk grond, maar dat het niet de bedoeling is dat burgers blijven occuperen. De waarnemend president voegt eraan toe dat burgers die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor grondpapieren, de moed niet moeten opgeven want, er komt een vervolgd traject voor Goede Verwachting. De ontbossingen van de uitgegeven projecten zullen vanaf januari 2023 starten, zodat belanghebbenden toegang krijgen tot hun percelen om een woning op te zetten.