Onze Visie

  Samen met de bewoners van Bernharddorp bouwen aan een sterk fundament die iedereen nu en in de toekomst kan gebruiken.

  Onze Missie

  Onze missie is om de bewoners  van Bernharddorp bewust te maken van hun rijke achtergrond, te motiveren om samen te werken aan een sterkere gemeenschap door kennis en informatie te verzamelen en deze met elkaar te delen.

  De kracht van de “DRONG”/DRUM de ziel van ons bestaan!
  Het was rond 16.00 uur toen de harde wind opkwam en het begon te razen. Een vrouw en twee mannen hielden krampachtig de tentpalen vast om te voorkomen dat de tent zou weg waaien.  Ondanks de woeste wind en de stromende regen bleef de tent 
  staan. 
  Er schuilt hier een symbolische betekenis achter voor de dorpsgemeenschap van Bernharddorp: Stormen komen in het leven, maar wij – INHEEMSEN – moeten standvastig blijven en niet opgeven! 
  Wij zijn één spirituele volk, wij moeten vertrouwen hebben in onze voorouders, zij zien de strijd waar wij mee worstelen. Ze zijn bij ons en laten ons niet in de steek, ze staan niet toe dat de stormen ons zullen verpletteren!
  Na de harde wind kwam de regen. Het water viel met enorme kracht neer – een troetroe sibie boesie alleng- waardoor de grond waarop de tenten stonden, werden overspoeld en werd het een stromend kreekje. Het modderige water reikte tot aan onze enkels. Er ontstond enig paniek onder de aanwezigen, maar desondanks begonnen de grote “DRONGS” te klinken. 
  Eerst langzaam en zacht boem boem boem en daarna sneller en harder BOEM BOEM BOEM.  Één voor één stonden wij op, de “DRONG” sprak tot het hart en tot de ziel. Wij gaven gehoor aan het verzoek van de voorouders, onze “trotos”.  

  Op de ritme van de drums stampten we met onze blote voeten in het water en in de modder.  Wij hielden elkaar stevig vast, niemand was alleen, niemand kon omvallen.

  Luister goed naar deze oproep! 
  Het stormt in onze Inheemse gemeenschap, en de voorouders roepen ons om op te staan voor onze indentiteit en rechten.
  De kracht van de “DRONG” symboliseert de ziel van ons bestaan, de hartslag van onze voorvaders en – moeders. 
  Het samen dansen in het water, in de modder staat voor: “In moeilijke tijden moeten we samenwerken en op elkaar vertrouwen”.
  Alleen door vertrouwen, respect, loyaliteit naar elkaar toe en door collectiviteit zullen en kunnen wij onze strijd overwinnen!
  De “DRONGS” zweepte iedereen op, zo triomfeerden wij dansend en stampend, in de modder en in de regen.  De verbondenheid was sterker dan de krachten van de natuur.  De ritme van de “DRONG” gaf ons kracht, de muziek bracht ons samen en we voelden de aanwezigheid van de voorouders in onze harten. 
  Deze overwinning is niet alleen fysiek, maar ook spiritueel. De “DRONG” geeft harmonie met onze identiteit en met de ziel die in elke slag van de drong doorklinkt.
  Met elke danspas en elk gezamenlijk ritme groeide het vertrouwen en de moed.  Wij beseften  dat we elke uitdaging aankunnen zolang we verenigd blijven.  De overwinning was niet slechts een moment in de tijd, maar een herinnering aan de kracht die in ons schuilt. 
  De kracht van de “DRONG”motiveert en brengt collectieve energie in de gemeenschap.
  Zo dansten we verder, gedreven door eeuwenoude melodieën die de harten vulden. Samen overwonnen we de storm en bewezen we dat de kracht van de “DRONG” de essentie van ons bestaan vertegenwoordigt. 
  De “DRONG” die aan ons de stem, de kracht en het bestaan van de voorvaders en – moeders doorgeeft!
  Angelique Arrindell
  Traditionele beeidiging Kapitein Tjon 27/5/2023

  Gebruikmakend van de inheemse traditie van “Moshiro” in het moderne digitale tijdperk.

  • Moshiro

   Het terugbrengen van de inheemse traditie van vrijwilligers die samenkomen om dingen gedaan te krijgen.

  • Kracht van de Gemeenschap

   Gebruik maken van de gecombineerde kennis en vaardigheden van iedereen in de gemeenschap.

  • GROTERE PRESTATIES VOOR IEDEREEN

   Het bereiken van betere resultaten voor individuen, gezinnen en de gemeenschap.

  Bondroe makandra fu ala boeng fu wi

  PARTNERS