Het contactnummer voor gebruik van het voetbalveld en de recreatiezaal

Voor een ieder die gebruik wenst te maken van het voetbalveld met of zonder verlichting en de recreatie zaal Bernhaddorp, gaarne contact op nemen met Hoofd Basja Anya Arupa contact nummer: 7640037

Namens: Het Bestuur onder leiding van Dorpshoofd Humphrey Tjon